Uw NVM bedrijfsmakelaar publiceert regelmatig interessante informatie over bedrijfsmatig onroerend goed. Deze informatie is via de NVM website te lezen. Zo wordt halfjaarlijks de situatie op de kantorenmarkt toegelicht en is er veel interessante informatie over bedrijfsruimte en winkelruimte.

Winkellokaties

De stad Groningen en andere grote plaatsen in de provincie hebben een winkelaanbod die is te verdelen in A, B en C locaties. De winkels op A locatie worden het drukst bezocht en bieden de ondernemer de beste omzetmogelijkheden. De huurprijzen zijn op die locaties het hoogst. Vaak is er een bekend warenhuis of een grote supermarkt in de directe omgeving. Vooral het filiaalbedrijf is sterk vertegenwoordigd. De winkels op B locaties zijn veelal aanlooproutes naar de A locaties. Deze locaties kenmerken zich vooral door een gevarieerd winkelaanbod en een beperkte aanwezigheid van het filiaalbedrijf. Winkels op C locaties liggen buiten het centrumgebied en zijn meestal wel wat makkelijker bereikbaar met de auto. Het filiaalbedrijf komt hier praktisch niet voor. In dit gebied zitten vooral lokale en startende ondernemers vanwege de lage huurprijs. Uw NVM bedrijfsmakelaar kan u van gedetailleerd advies voorzien.

Kantoorlocaties

De toplocatie voor kantoorhuisvesting in de provincie Groningen is de stad Groningen. Dit is vooral vanwege de schaalgrootte, het dynamische karakter, het economische klimaat alsmede de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

Enkele bekende kantoorconcentraties zijn:

Themalocaties zoals onderwijs en wetenschap (Zernike Science Center), Informatie Technologie (bedrijvenpark Kranenburg langs de A7). Kenmerkend is dat deze locaties vooral grote bedrijven huisvesten in nieuw gebouwde kantoorpanden.

OV-locatie zoals het stationsgebied. In de afgelopen decennia zijn hier al diverse kantoorgebouwen gerealiseerd en uitbreiding daarvan is nog mogelijk.

Centrum locaties. Er is een grote hoeveelheid kantooroppervlakte in het centrum vooral in bestaande oudere en monumentale bedrijfspanden.

Snelweglocaties. Deze zijn gelegen aan de A28 en de A7 of vanaf die wegen goed bereikbaar zoals het Europapark, Martinitrade Trade Center etc.

Uw NVM bedrijfsmakelaar kan u van gedetailleerd advies voorzien.

Bedrijvenlokaties

Nagenoeg iedere gemeente van enige omvang heeft een bedrijventerrein waar kavels beschikbaar zijn. Deze terreinen zijn verdeeld over verschillende categorieën industrie. De zwaarste categorie is categorie 4 (zware industrie). Met name het bedrijventerrein De Eemsmond kan deze bedrijven huisvesten. De categorieën 1 t/m 3 kunnen vrijwel op alle bedrijventerreinen. De grondprijzen worden vooral bepaald door de locatie. Zichtlocaties zijn aanzienlijk duurder dan de locaties die minder in het zicht liggen.

Uw NVM bedrijfsmakelaar kan u van gedetailleerd advies voorzien.

NVM Nieuws

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85